Disclaimer

Gebruik van de website ITstudie.com

Door deze website te bezoeken en de informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie om u op weg te helpen een studiekeuze te maken. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van de informatie en gebruik gemaakt is van bronnen die die betrouwbaar geacht worden, kan ITstudie.com niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ITstudie.com kan niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken zal functioneren. ITstudie.com wijst iedere aansprakelijkheid hiervan uitdrukkelijk van de hand. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt ten aanzien van opleidingen, cursussen en boeken.

Informatie van derden, producten en diensten

Op deze website staan links naar websites van derden. ITstudie.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud daarvan, of het gebruik of de beschikbaarheid ervan. Het gebruik van deze links en de informatie van derden is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ITstudie.com niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot op deze website aangeboden informatie met betrekking tot IT-opleidingen, cursussen en boeken berust bij ITstudie.com. Het is niet toegestaan informatie op deze website op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITstudie.com. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

ITstudie.com heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom is het raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ITstudie.com.