Wat is functioneel beheer?

Een belangrijke vraag om te stellen is: wat is functioneel beheer? Kortgezegd is functioneel beheer het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van de functionaliteit van de informatievoorziening. Welke zijn de andere beheervormen en wat doen die dan? Naast het functionele beheer zijn er nog het technisch beheer (ook wel infrastructuurmanagement genoemd) en het applicatiebeheer (ook wel applicatiemanagement genoemd). …

Lees meer

Hét handboek voor de functioneel beheerder

Hét handboek voor de functioneel beheerder is in de eerste plaats een praktijkboek en geen theorieboek. Er wordt dus geen framework uitgelegd, wel een groot aantal tips, praktijkvoorbeelden en gereedschappen die je als functioneel beheerder in de praktijk kan toepassen. Het gaat in op de rol en taken van de functioneel beheerder. Oplossingen worden bezien vanuit het standpunt van de …

Lees meer

De functioneel beheerder en BiSL®

Voluit is de titel van het boek ‘De functioneel beheerder en BiSL®, best practices voor het uitvoerend niveau van BiSL®’. Dit boek geeft zoals de naam als zegt een uitgebreide toelichting op de processen op het uitvoerende niveau van het 3-lagen BiSL® framework. Naast de verdiepende behandeling van de processen worden ook onderwerpen behandeld die niet direct tot het BiSL® …

Lees meer

BiSL® Next in uitvoering

In het boek BiSL® Next in uitvoering zijn de activiteiten en accenten anders gerangschikt dan de boeken die het BiSL® framework met de drielagenstructuur beschrijven. Ook hier komt strategisch management aan de orde, maar het accent ligt op de operationele activiteiten en de daarbij opgeleverde producten. De doelgroep is vrij breed: een ieder die mede verantwoordelijk is voor een relevante …

Lees meer

BiSL® – een framework voor informatiemanagement

Het boek BiSL® – een framework voor informatiemanagement beschrijft alle processen, activiteiten, resultaten en relaties tussen de processen, procesclusters en lagen van het BiSL® procesmodel. Het beschrijft het ‘wat’, dus wat je kan doen om invulling te geven aan informatiemanagement. Businessinformatiemanagement (afgekort met BIM) is het werkterrein van Chief Information Officers (CIO’s), informatiemanagers, systeemeigenaren en functioneel beheerders. Zij vertegenwoordigen de …

Lees meer