Testen

De kern van deze module gaat over het testen van ontwikkelde of gewijzigde software. De module maakt deel uit van de LOI opleidingen MBO Software developer en MBO Expert IT-systems and devices, en bestaat uit eigen lesmateriaal waarin de theorie van het meest bekende test-framework TMap centraal staat. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de functie van testen, het V-model, test-driven development, behaviour driven development, kwaliteitszorg, testen op architectuurniveau, de beginselen van TMap, het mastertestplan, testmethodes, testsoorten en een aantal testvormen waaronder regressietesten, usabiltytesten en performancetesten.
Ook de 7 fasen van het TMap testproces en de verschillende onderdelen van de TMap gereedschapskist (techniek, infrastructuur en organisatie) worden behandeld. Risicoanalyse, toetstechnieken, testgevallen en een aantal testtools maken het geheel compleet.

TMap fasering

Oefenen

Elke les van de module Testen kent een kennistrainer met meerkeuzevragen en een aantal parate kennisvragen. De opgedane kennis wordt met huiswerkinzendingen getoetst en de module wordt afgesloten met een eindopdracht.

De module is op dit moment niet als losse cursus bij de LOI te volgen.

Plaats een reactie