PRINCE2®, 6de Editie, Pocket Guide

In vier delen geeft deze Nederlandstalige pocket guide een samengevat overzicht van de belangrijkste PRINCE2 onderdelen. Deze pocket guide wordt vaak gebruikt bij PRINCE2® Foundation cursussen. Maar ook zonder cursus is het boek erg nuttig als hulpmiddel en naslagwerk in de dagelijkse praktijk van projectmanagement. De laatste versie van PRINCE2 verscheen in 2017, eerst onder de naam Editie 2017, later is dit veranderd in 6de Editie zonder inhoudelijke wijzigingen. Naast de Nederlandstalige versie van de pocket guide is er ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Inhoud

Deel 1 behandelt de basiskenmerken van een project en beschrijft de 7 principes die de grondslagen vormen waaraan elk project moet voldoen om het een PRINCE2 project te mogen noemen.

In deel 2 komen de 7 thema’s aan de orde. Thema’s zijn onderwerpen of hulpmiddelen waarmee de projectmanager zich gedurende het hele project bezig moet houden om het project te bewaken, te beheersen en te sturen. Per thema is beschreven wat de essentie en noodzaak ervan is, en de taken die daaraan verbonden zijn. Behandeld worden:

 • De Business case (waarom?)
 • Organisatie (wie?)
 • Kwaliteit (wat?)
 • Plannen (wanneer, hoe, hoeveel?)
 • Risico (wat als?)
 • Wijziging (wat is de impact?)
 • Voortgang (waar staan we nu?)

Deel 3 gaat in op de 7 processen van PRINCE2. Een proces beschrijft stap voor stap de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de gewenste doelen te halen. Behandeld worden:

 • Opstarten van een project (het formuleren van de projectopdracht)
 • Sturen van een project (de activiteiten van de stuurgroep)
 • Initiëren van een project (uitwerken van de projectopdracht)
 • Beheersen van een fase (uitvoeren van de projectopdracht)
 • Managen productoplevering (de activiteiten van de teammanagers)
 • Managen van een faseovergang (voorbereiden van de besluitvorming door de stuurgroep)
 • Afsluiten van een project (opleveren van het projectresultaat)

Deel 4 heet Op maat maken en verankeren en geeft een overzicht van wat en hoe thema’s en processen op maat gemaakt kunnen worden. Factoren die het op maat maken beïnvloeden zijn onder meer omgevingsfactoren als cultuur, projectvolwassenheid van de organisatie, gebruikte terminologie, bedrijfsjargon en projectfactoren als projecttype, grootte en de complexiteit van de oplossing. Ook schenkt het boek aandacht aan het invoeren van PRINCE2 in de organisatie.

De bijlage bevat verschillende onderdelen die van praktisch nut zijn zoals templates van productbeschrijvingen en managementproducten, heldere beschrijvingen van rollen en verantwoordelijkheden en een verklarende woordenlijst.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Plaats een reactie