Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen

Deze module gaat in op processen, technieken en geautomatiseerde hulpmiddelen voor programmeren en systeemontwikkeling. De module maakt deel uit van de LOI opleiding MBO Software developer. Er wordt gebruik gemaakt van eigen lesmateriaal waarin basisvaardigheden worden aangeleerd over het ontwerpen, modelleren en ontwikkelen van informatiesystemen.

Wat leer je?

Uitgelegd wordt welke soorten informatiesystemen er zijn die binnen organisaties gebruikt worden en wat hun toepassingen zijn. Rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen een ontwikkeltraject worden benoemd. Ook de verschillende werkwijzen en fasering van systeemontwikkeling komen aan de orde. Andere begrippen en onderwerpen binnen deze module aan de orde komen zijn:

 • Systeemsoftware, applicatiesoftware
 • Informatieverzorging, business process redesign (BPR)
 • Management informatiesystemen (MIS)
 • Datawarehousing, datamining
 • Workflow management, groupware
 • Enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM)
 • Kwaliteitsaspecten van informatiesystemen
 • Dataflow diagrammen (DFD), entity relationship diagrammen (ERD)
 • UML diagrammen, use cases
 • eXtreme Programming (XP)
 • OTAP omgevingen
 • Relationeel model, objectmodel
 • Objectdiagrammen
 • Het V-model voor testen
 • Testsoorten

Elke les kent een aantal parate kennisvragen en met huiswerkinzendingen wordt de verkregen kennis getoetst. De module wordt afgesloten met een eindopdracht.

Deze module is vooralsnog niet als losse cursus te boeken.

Plaats een reactie