ITIL®4 Pocketguide 2e druk

De ITIL®4 Pocket guide 2e druk beschrijft de hoofdlijnen van het ITIL4 framework op een beknopte en heldere manier. De pocketguide is Nederlandstalig en kent 150 pagina’s met 8 hoofdstukken waarvan de laatste drie ingaan op het ITIL4® Foundation examen en de verschillen met de vorige ITIL versie. Daarnaast is er een uitgebreide woordenlijst met ITIL terminologie en een toelichting. De pocketguide is zeer geschikt ter voorbereiding voor het ITIL4® Foundation examen. Maar ook zonder dat is het boek erg nuttig als hulpmiddel en naslagwerk in de dagelijkse praktijk bij IT-servicemanagement kwesties. Naast de Nederlandstalige versie is er ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Hoofdstukken

De kern van ITIL4 is het servicewaardesysteem met daarop aangevuld de vier dimensies van servicemanagement. Hoofdstuk 1 beschrijft in het kort de componenten waaruit het servicewaardesysteem bestaat: de servicewaardeketen, de practices (in voorgaande ITIL versies de processen genoemd), de basisprincipes, governance en voortdurend verbeteren.

Servicemanagement kent veel begrippen. Daarom worden in hoofdstuk 2 van het boek ITIL®4 Pocket guide 2e druk de kernbegrippen van ITIL4 servicemanagement uitgelegd zoals co-creatie van waarde, servicerelaties, serviceconsumenten, utility en warranty, etc.

Hoofdstuk 3 beschrijft de vier dimensies van servicemanagement: organisaties en mensen, informatie en technologie, partners en toeleveranciers, waardestromen en processen en hoe deze vier dimensies invloed uitoefenen op IT-services en producten.

Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de componenten van het servicewaardesysteem (SWS). Het SWS beschrijft de benadering van waardecreatie met daarin alle activiteiten, practices, basisprincipes, de waardeketen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inputs en outputs, governance en voortdurend verbeteren.

Hoofdstuk 5 is verreweg het grootste hoofdstuk en beschrijft meer uitvoerig de ITIL practices en hoe ze onderverdeeld zijn in algemene management practices, servicemanagement practices en technische practices. Tevens is vermeld welke practices wel of niet tot de examenstof van het ITIL4® Foundation examen behoren. Van alle practices worden de doelstellingen en hoofdlijnen beschreven. Bekende practices zijn onder andere: service level management, service configuration management, release management, incident management, servicedesk en problem management.

Hoofdstuk 6 gaat in op het ITIL4® Foundation examen. Dit hoofdstuk geeft inzage in de opzet, het doel, vraagtypes en tips ter voorbereiding op het examen en de mogelijkheden voor verdere certificering.

Hoofdstuk 7 laat de voornaamste verschillen zien tussen de huidige ITIL versie en de voorgaande ITI v3 versie. Bij de oude versie stond de servicelifecycle centraal, in de nieuwe versie het servicewaardesysteem.

Als laatste beschrijft hoofdstuk 8 een groot aantal termen in een woordenlijst die voorkomen in de officiële ITIL4 glossary ter bevordering van een eenduidig begrip over de materie. Zo worden de verschillen tussen begrippen als incident, problem, change en release duidelijk.

Incident of Problem?

Het boek maakt deel uit van de LOI cursus ITIL4® Foundation, wat onderdeel is van de LOI opleiding MBO Expert IT-systems and devices en de opleiding MBO Software developer. Boek en andere lesmaterialen zijn daarbij inbegrepen.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Plaats een reactie