CompTIA Network+

Omdat er veel informatie via netwerken uitgewisseld wordt, is er veel vraag naar professionals met kennis van netwerktechnologieën. De cursus CompTIA Network+ geeft hier invulling aan. Het behalen van dit externe examen geeft je een aantal voordelen. Ten eerste krijg je een uitstekend overzicht van netwerken, dat je helpt te beslissen in welk deel van de branche je actief wil zijn. En ten tweede fungeert het als een voorwaarde voor andere, geavanceerde certificeringen. Deze module is onderdeel van de LOI opleiding MBO Expert IT-systems and devices, maar is ook als losse IT-cursus te volgen.

De inhoud dekt kennis af van local area networks (LAN’s), wide area-networks (WAN’s), internet (het grootste WAN netwerk van de wereld), beveiliging, bekabeling en begrippen als adressering, routering, subnetting, DNS, DHCP en de daarbij behorende beveiligingsmogelijkheden. Ook kijk je naar verschillende monitoring en troubleshooting tools.

Wat leer je?

De hoofdonderwerpen zijn:

  • Netwerkmodellen en -structuren
  • Installeren van een netwerk
  • De interne werking van het netwerk
  • Speciale netwerktoepassingen
  • Mobiele netwerken
  • Risicomanagement
  • Netwerkbewaking en -herstel.

Examenvoorbereiding

Er wordt gebruik gemaakt van meerkeuzevragen als voorbereiding op het examen en er zijn huiswerkinzendingen met open vragen gericht op inzicht. Onderdeel van het lesmateriaal is de zevende editie van het boek Comptia Network+® Certification.Daarin wordt de theorie aangereikt die afgestemd is op de CompTIA exameneisen van het externe N10-007 examen.

Klik hier voor meer informatie of aanmelden voor de LOI CompTIA Network+® module.

Klik hier voor meer details over het boek CompTIA Network+® Certification, Seventh edition.

Plaats een reactie