Agile Scrum Handboek

In het Agile Scrum handboek wordt in heldere bewoordingen en duidelijke taal uitgelegd wat onder Agile verstaan wordt en hoe dat in Scrum toegepast is als framework voor softwareontwikkeling. Scrum is het meest bekende en toegepaste framework als het om softwareontwikkeling gaat. Voor diegene die meer van Scrum wil weten of deel gaat nemen in softwareprojecten die volgens Scrum gevoerd gaan worden, is dit boek een aanrader. Het boek wordt gebruikt bij de LOI cursus Projectmanagement Agile wat onderdeel is van LOI opleidingen MBO Software developer en MBO Expert IT-systems and devices en kan ook uitstekend dienst doen als voorbereiding op het EXIN Agile Scrum Foundation examen.

Inhoud

Een van de eerste onderwerpen die aan bod komt is het verschil tussen de processen van een voorspellende levenscyclus van het te bouwen product en die van een adaptieve levenscyclus. Agile en Scrum zijn gebaseerd op een adaptieve levenscyclus, wat de te ontwikkelen softwareproducten qua gebruik geschikter maakt voor de eindgebruikers en waarmee een kortere time-to-market gerealiseerd wordt. Hoe dat gedaan wordt, wordt duidelijk als je de hoofdstukken van het boek doorleest.

Bij het doornemen van de hoofdstukken raak je snel vertrouwd met termen als product backlog, sprint backlog, iteratie, sprint, daily scrum, sprint review, sprint retrospective, velocity, osmotische communicatie en rollen als Scrum Master, Product Owner en Developer.

Het boek heeft 5 hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

  • Hoofdstuk 1 beschrijft waar Agile op gebaseerd is: het Agile Manifesto en de 12 Agile principes en waarom Agile wel of niet geschikt is voor andere projecten dan software ontwikkelprojecten.
  • Hoofdstuk 2 gaat in op het Scrum framework. Aan de orde komen de eerder genoemde Scrum termen en rollen maar wel in de juiste context, en waarom er geen projectmanager nodig is in een Scrum project. Andere terminologie in Scrum projecten zijn de sprint planning, user stories, storypoints, planning poker, hoe je bij de planning rekening moet houden met ideal hours en ideal days, velocity, triangulatie, increments en burn down charts.
  • Hoofdstuk 3 behandelt de gedachte achter een ander Agile framework: eXtreme Programming, kortweg XP. Sommige onderdelen hiervan kunnen als techniek toegepast worden binnen Scrum. Hier komen begrippen als pairing, driver, navigator, test driven development (TDD), spiking, refactoring en technical debt aan de orde.
  • In hoofdstuk 4 wordt weer een ander Agile framework behandeld: Dynamic Systems Development Method, kortweg DSDM. DSDM speelt in op de klassieke driehoeks projectbeperkingen: tijd, kosten en scope in relatie tot kwaliteit van het projectproduct. Het laat zien waarom (in tegenstelling tot traditionele projecten) de scope dynamisch moet zijn en hoe prioriteren met MoSCoW werkt. Ook geeft dit hoofdstuk uitleg over hoe je het best met verschillende contractsoorten om kan gaan.
  • Hoofdstuk 5 gaat in op een al langer bekende techniek en die recentelijk ook in IT-projecten wordt gebruikt: Kanban. Centraal staat dat de hoeveelheid werk gevisualiseerd moet worden met een Kanban bord, dat work in progress (WIP) beperkt moet zijn en dat deze werkwijze gebaseerd is op een pull-systeem in plaats van een push systeem. Met duidelijke plaatjes wordt gevisualiseerd hoe Kanban werkt. Tenslotte beschrijft dit hoofdstuk iets over variaties in de voorgaande werkwijzen die onder de noemer van ScrumBut (we do Scrum, but…..) en ScrumBan vallen.

Opmerking: inmiddels is de derde druk van het boek verschenen en heeft een iets andere indeling. In deze druk is er een hoofdstuk over Crystal opgenomen. Crystal is een Agile framework dat zich richt op individuen en hun interacties, in tegenstelling tot processen en tools. Met andere woorden, dit raamwerk is een directe uitvloeisel van een van de kernwaarden die zijn verwoord in het Agile Manifesto. Het EXIN Agile Scrum Foundation examen is gebaseerd op de derde druk. De voorgaande druk is alleen nog als e-book verkrijgbaar.

Plaats een reactie