MBO IT-opleiding of cursus volgen?

Wil je je IT-kennis uitbreiden, of wil je een MBO IT-opleiding of cursus volgen? Zit je met vragen als: welke mogelijkheden zijn er? Welke vakken of modulen zitten in welke IT-opleidingen? Wat kun je met deze modulen? Vaak is dat belangrijke informatie die je meeneemt in de beslissing bij het kiezen van een MBO IT-studie, opleiding of cursus. Op ITstudie.com proberen we op deze vragen een antwoord te geven voor enkele opleidingen en cursussen.

IT-opleidingen

IT-studies en opleidingen gaan over informatica en informatietechnologie. Soms wordt de term ICT gebruikt, dat staat voor informatie en communicatietechnologie. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Soms is het kiezen van de juiste IT-studie of cursus lastig als je het doel, de inhoud of de moeilijkheidsgraad niet kent.

Deze site beschrijft enkele individueel gerichte IT-opleidingen, IT-cursussen en IT-boeken. Van tijd tot tijd zullen er aanvullingen bijkomen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit werkende IT-professionals die naast hun dagelijks werk hun kennis willen uitbreiden, maar ook mensen in andere vakgebieden die zich willen omscholen tot IT-professional. Vooral voor mensen die al werkzaam zijn kan het interessant zijn om naast hun baan een IT-studie in deeltijd of een IT-cursus te volgen om zich verder te ontwikkelen.

ITstudie.com beschrijft drie hoofdonderwerpen op het studiegebied van informatietechnologie, namelijk:

  • IT-opleidingen
  • Cursussen of modulen die deel uitmaken van een bepaalde IT-opleiding (vaak kunnen de modulen ook als losse IT-cursus gevolgd worden)
  • IT-boeken die deel uitmaken van de modulen of cursussen

Daarnaast worden ook andere IT-gerelateerde boeken gereviewd. Vooralsnog zijn de IT-opleidingen en -cursussen (voorlopig) beperkt tot die van de LOI. Op een later tijdstip kunnen er meer IT-opleidingen en cursussen en ook van andere leveranciers bijkomen. Een voordeel van de hier besproken LOI opleidingen is dat veel modulen worden afgesloten met examens voor waardevolle en wereldwijd erkende certificaten zoals ITIL en CompTIA. Bij veel vacatures wordt hierom gevraagd.

Modulen en cursussen

Een IT-opleiding bestaat vaak uit meerdere modulen die relevant zijn voor het betreffende beroep. Een IT-cursus of training bestaat uit één doelgericht vak zoals projectmanagement, wordpress designer of informatiebeveiliging. Vaak kun je kiezen uit meerdere levels met termen zoals basis, gevorderden, foundation, intermediate, practitioner, specialist of expert.

Grofweg kunnen we IT-cursussen en opleidingen verdelen in:

  • Systeemontwikkelingsgerichte opleidingen ten behoeve van de informatievoorziening in organisaties. Hierbij tref je vakken aan als ontwerpen, programmeren, bouwen, testen, implementeren en onderhouden van de informatievoorziening.
  • Opleidingen en cursussen gericht op het inrichten, onderhouden en beheren van technische infrastructuren. Hierbij tref je vakken aan als netwerkinrichting en beheer, computersystemen, datacommunicatievoorzieningen, intranet en extranet met als hoofdtaak alles draaiende te houden en aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Beheer IT-infrastructuur

De LOI heeft voor beide doelgroepen een passend opleidingstraject op MBO niveau, de MBO opleiding Expert IT-systems and devices en de MBO opleiding Software Developer.

Lampje ScreenBeans

De MBO opleiding Expert IT-systems and devices is gericht op het inrichten, onderhouden en beheren van technische infrastructuren.
De MBO opleiding Software developer heeft een vakkenpakket gericht op systeemontwikkeling en programmeren.

Benieuwd naar de studiemogelijkheden, inhoud en interessante boeken?
Via het menu IT-opleidingen in de menubalk tref je een korte beschrijving van deze opleidingen aan. In het menu IT-cursussen/modulen staan een aantal cursussen of modulen beschreven en tot welke opleiding zij behoren.
In het menu IT-boeken staan een aantal boeken beschreven die deel uitmaken van de eerder genoemde cursussen en opleidingen. Maar ook andere informatica- en informatietechnologie gerelateerde boeken zijn beschreven.
In het menu Functioneel beheer is uitgelegd wat daaronder verstaan wordt en wat de rol van een functioneel beheerder is. Boeken over dit vakgebied zijn eveneens onder dit menu te vinden.
In het menu Interessant staan aanvullende interessante zaken.

Wellicht helpen de beschrijvingen in de menu’s je bij het kiezen van een MBO IT-opleiding of cursus.